Хто думає, що осягнув усе, той нічого не знає. Лао-Цзи

Всього відвідувань 

1022456
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
676
341
3002
1006763
8703
14929
1022456

Ваш IP: 173.252.107.15
Час на сервесі: 2024-06-23 20:55:53

QR-code 

qr-code 1

Карта відвідувань 

Коротко про мене

Франчук Н.П 150     Франчук Наталія Петрівна, 1981 року народження, закінчила у 2004 році НПУ імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (німецька, англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя німецької і англійської мов та зарубіжної літератури. В 2007 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Математика та інформатика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та інформатики.
     Працюю у НПУ імені М.П.Драгоманова з 2002 року. З вересня 2002 року по 30 червня 2003 року працювала на 0,5 ставки старшим лаборантом кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки. Сьомого вересня 2004 зарахована на посаду методиста вищої категорії на 0,5 ставки навчального відділу. З 01 листопада 2004 року переведена на посаду старшого лаборанта кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки. З 01 вересня 2005 року переведена на посаду завідуючої навчальними лабораторіями кафедри інформатики (після поділу кафедри з 01 листопада 2008 року переведена на кафедру теоретичних основ інформатики).
     З березня 2008 року по вересень 2011 року працювала ще й секретарем Інституту інформатики на 0,5 ставки за суміщенням.
     З 01 листопада 2012 року працювала на 0,25 ставки викладача за суміщенням на кафедрі інформаційних технологій і програмування.
     27 серпня 2013 року переведена на посаду старшого викладача кафедри теоретичних основ інформатики.
  25 березня 2014 року успішно захистила кандидацьку дисертацію на тему: "Методика навчання комп'ютеризованого перекладу фахових текстів майбутніх учителів інформатики". З 01 вересня 2014 року переведена на посаду доцента цієї ж кафедри. Рішенням Атестаційної колегії від 15 грудня 2015 року протоколом №5/02Д присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичних основ інформатики.

Список друкованих праць

 1. Франчук Н.П. Програмний комплекс NetOp School // Науковий часопис нпуімені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – № 6 (13). – С. 165-171.
 2. Франчук Н.П. Комп’ютерний переклад // Науковий часопис нпуімені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – № 8 (15). – С. 185-190.
 3. Франчук В.М., Франчук Н.П. Проблеми автоматичного перекладу // Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2010): Черкаси, 4-6 травня 2010 р. – У 2-х томах. Черкаси: ЧДТУ, 2010. Т.2. – С.75.
 4. Франчук Н.П., Франчук В.М. Використання системи управління навчальними ресурсами moodle у навчальному процесі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві". – К.: НПУ, Київ, 26-29 травня 2010. – С.110.
 5. Франчук В.М., Франчук Н.П. Системи управління навчальним контентом. MOODLE // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи. Випуск 23:Збірник наукових праць. /За ред. В.П. Сергієнка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.– С. 342348.
 6. Франчук В.М., Франчук Н.П. Система управління навчальними ресурсами MOODLE. Конструювання та адміністрування тестів // ABSTRACTS. SecondInternationalSummerSchool "EducationMeasurements: Teaching, ResearchandPractice". – Nizhyn, 2010. – С. 56-57.
 7. Франчук Н.П. Локалізація системи MOODLE.// Тези міжнародної науково-практичної конференції “FOSSLVIV-2011”: Львів, 1-6 лютого 2011р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 170-171.
 8. Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання // Науковий часопис нпуімені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – № 12 (19). – С. 53-62.
 9. Франчук Н.П. Стан та перспективи технологій машинного перекладу тексту // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 319-325. (5-6 квітня 2012 р.)
 10. Франчук Н.П. Україномовна локалізація MLE-MOODLE. // Тези міжнародної науково-практичної конференції “FOSSLVIV-2012”: Львів, 26-28 квітня 2012р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 43-45.
 11. Франчук Н.П. Комп’ютеризований переклад з використанням web-орієнтованих програмних засобів// Науковий часопис нпуімені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – № 13 (20). – С. 120-124.
 12. Франчук Н.П. Комп’ютерний переклад та web 2.0 // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 37-38
 13. Франчук Н.П. Особливості навчання дисципліни «Комп’ютерний переклад» Тези VII Всеукраїнської науково-практичної конференції // Інформаційно-комп’ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. Випуск 8. – Сімферополь: ФОП Бондаренко О.О., 2013. – С.148-150(Сімферополь, 21-22 лютого 2013р.)
 14. Франчук Н.П. Засоби та інструменти автоматизованого перекладу. // Тези міжнародної науково-практичної конференції “FOSSLVIV-2012”: Львів, 18-21 квітня 2013р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 177-179.
 15. Франчук Н.П. Компетентностный подход в процессе изучения технологий компьютеризированного перевода. // Edukacja Humanistyczna nr1 (28), 2013. – Szczecin 2013. – p. 37-43.
 16. Франчук Н.П. Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі вивчення технологій комп’ютеризованого перекладу // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.  2014 р. – №1 – С.
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115743