Who thinks that he has mastered everything, he does not know anything. Lao Tzu

Всього відвідувань 

1022539
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
759
341
3085
1006763
8786
14929
1022539

Ваш IP: 100.28.2.72
Час на сервесі: 2024-06-23 21:59:49

QR-code 

qr-code 1

Карта відвідувань 

Коротко про мене

Франчук Н.П 150     Франчук Наталія Петрівна, 1981 року народження, закінчила у 2004 році НПУ імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (німецька, англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя німецької і англійської мов та зарубіжної літератури. В 2007 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Математика та інформатика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та інформатики.
     Працюю у НПУ імені М.П.Драгоманова з 2002 року. З вересня 2002 року по 30 червня 2003 року працювала на 0,5 ставки старшим лаборантом кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки. Сьомого вересня 2004 зарахована на посаду методиста вищої категорії на 0,5 ставки навчального відділу. З 01 листопада 2004 року переведена на посаду старшого лаборанта кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки. З 01 вересня 2005 року переведена на посаду завідуючої навчальними лабораторіями кафедри інформатики (після поділу кафедри з 01 листопада 2008 року переведена на кафедру теоретичних основ інформатики).
     З березня 2008 року по вересень 2011 року працювала ще й секретарем Інституту інформатики на 0,5 ставки за суміщенням.
     З 01 листопада 2012 року працювала на 0,25 ставки викладача за суміщенням на кафедрі інформаційних технологій і програмування.
     27 серпня 2013 року переведена на посаду старшого викладача кафедри теоретичних основ інформатики.
  25 березня 2014 року успішно захистила кандидацьку дисертацію на тему: "Методика навчання комп'ютеризованого перекладу фахових текстів майбутніх учителів інформатики". З 01 вересня 2014 року переведена на посаду доцента цієї ж кафедри. Рішенням Атестаційної колегії від 15 грудня 2015 року протоколом №5/02Д присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичних основ інформатики.

Список друкованих праць

 1. Франчук Н.П. Програмний комплекс NetOp School // Науковий часопис нпуімені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – № 6 (13). – С. 165-171.
 2. Франчук Н.П. Комп’ютерний переклад // Науковий часопис нпуімені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – № 8 (15). – С. 185-190.
 3. Франчук В.М., Франчук Н.П. Проблеми автоматичного перекладу // Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2010): Черкаси, 4-6 травня 2010 р. – У 2-х томах. Черкаси: ЧДТУ, 2010. Т.2. – С.75.
 4. Франчук Н.П., Франчук В.М. Використання системи управління навчальними ресурсами moodle у навчальному процесі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві". – К.: НПУ, Київ, 26-29 травня 2010. – С.110.
 5. Франчук В.М., Франчук Н.П. Системи управління навчальним контентом. MOODLE // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи. Випуск 23:Збірник наукових праць. /За ред. В.П. Сергієнка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.– С. 342348.
 6. Франчук В.М., Франчук Н.П. Система управління навчальними ресурсами MOODLE. Конструювання та адміністрування тестів // ABSTRACTS. SecondInternationalSummerSchool "EducationMeasurements: Teaching, ResearchandPractice". – Nizhyn, 2010. – С. 56-57.
 7. Франчук Н.П. Локалізація системи MOODLE.// Тези міжнародної науково-практичної конференції “FOSSLVIV-2011”: Львів, 1-6 лютого 2011р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 170-171.
 8. Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання // Науковий часопис нпуімені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – № 12 (19). – С. 53-62.
 9. Франчук Н.П. Стан та перспективи технологій машинного перекладу тексту // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 319-325. (5-6 квітня 2012 р.)
 10. Франчук Н.П. Україномовна локалізація MLE-MOODLE. // Тези міжнародної науково-практичної конференції “FOSSLVIV-2012”: Львів, 26-28 квітня 2012р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 43-45.
 11. Франчук Н.П. Комп’ютеризований переклад з використанням web-орієнтованих програмних засобів// Науковий часопис нпуімені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – № 13 (20). – С. 120-124.
 12. Франчук Н.П. Комп’ютерний переклад та web 2.0 // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 37-38
 13. Франчук Н.П. Особливості навчання дисципліни «Комп’ютерний переклад» Тези VII Всеукраїнської науково-практичної конференції // Інформаційно-комп’ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. Випуск 8. – Сімферополь: ФОП Бондаренко О.О., 2013. – С.148-150(Сімферополь, 21-22 лютого 2013р.)
 14. Франчук Н.П. Засоби та інструменти автоматизованого перекладу. // Тези міжнародної науково-практичної конференції “FOSSLVIV-2012”: Львів, 18-21 квітня 2013р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 177-179.
 15. Франчук Н.П. Компетентностный подход в процессе изучения технологий компьютеризированного перевода. // Edukacja Humanistyczna nr1 (28), 2013. – Szczecin 2013. – p. 37-43.
 16. Франчук Н.П. Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі вивчення технологій комп’ютеризованого перекладу // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.  2014 р. – №1 – С.
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115743